Actualiteiten

Erve Odinc scene vergadering van de landelijke koepel Agrarisch Erfgoed Nederland

Erve Odinc in Elsen nabij Markelo vormde dit keer de scene waar de vergadering van de landelijke koepel  Agrarisch Erfgoed Nederland plaats vond. Op uitnodiging van de Stichting Twentse Erven. Die stichting bestaat dit jaar immers 5 jaar. En vanwege dit lustrum ontvingen de aanwezige bestuursleden van onze stichting van het bestuur van  AEN een welkome versnapering; een Klein Baltink’s Bittertje. Waarvoor dank!

Maar liefst 23 deelnemers telde deze dag, waarmee 12 van de 15 boerderij stichtingen waren vertegenwoordigd.

Na de vergadering van het AEN, met boeiende en bovenal financieel interessante onderwerpen, volgende een heerlijke lunch. Het middagprogramma werd gevuld door een presentatie van Jan Willem van Beusekom en Ben Haarhuis over het reilen en zeilen van onze stichting. Tot slot een toelichting en rondleiding over erve Odinc verzorgd door de heer van Heuven, bewoner van dit erf. Een prachtig erf, waarmee met zorg is omgegaan, monumentenzorg een rol speelt maar ook zorgen zijn omtrent een nog te restaureren schuur. Maar wat een parel in het Twentse landschap! Een erf om trots op te zijn.

> Lees meer...

Bijdrage voor herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven in Twente.

Twente is rijk aan agrarisch erfgoed. Het kost de nodige inzet en middelen om de kwaliteit van karakteristieke boerenerven te behouden. Om eigenaren een steuntje in de rug te geven heeft Stichting Twentse Erven een financiële bijdrage beschikbaar voor het uitvoeren van herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven. Bent u boerderijeigenaar en wilt u herstel-/restauratiewerkzaamheden uitvoeren, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. In de periode van 1 april tot 15 mei 2019 kunt u een verzoek tot een bijdrage indienen via het aanmeldingsformulier dat u kunt vinden op www.twentse-erven.nl.

In het kader van het project Historische erven in Twente (HEIT) heeft Twentse Erven voor het uitvoeren van de herstel-/restauratiewerkzaamheden een bedrag van € 50.000,- beschikbaar. De bijdrage die per erf kan worden verkregen bedraagt 25% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- inclusief btw.

Bij de verstrekking van de bijdrage wordt gelet op de karakteristieke waarde van het (bij)gebouw en de noodzaak van het herstel. Ook delen van een groter restauratieplan zijn subsidiabel, bijvoorbeeld het vervangen van een topgevel als los onderdeel van een dakrestauratie. Door de stichting wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van de middelen over het werkgebied Twente. Twente is hiervoor verdeeld in 5 deelgebieden. Per deelgebied komen twee boerenerven in aanmerking voor een bijdrage.

Deskundigen worden ingeschakeld bij het beoordelen van de binnengekomen aanvragen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Binnen 6 weken na sluiting krijgt u persoonlijk bericht of u in aanmerking komt voor het ontvangen van een bijdrage. Alleen volledig aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden zijn gericht op het herstel van een karakteristieke boerderij, schuur en/of bijgebouwen in Twente;
 • Het gebouw dient voor 1930 te zijn gebouwd;
 • Minimale investeringswaarde € 20.000,- inclusief btw;
 • Bij aanmelding levert u een offerte/begroting aan voor de uit te voeren werkzaamheden, met vermelding van de beoogde uitvoerder. De offerte/begroting mag niet ouder zijn dan 3 maand;
 • De uitvoerende partij van de herstel-/restauratiewerkzaamheden heeft aantoonbare ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;
 • Bijdrage is niet inzetbaar voor ontwerp- en advieskosten;
 • Het gebouw (boerderij, bijgebouwen) waar u herstelwerkzaamheden voor uitvoert dient minimaal 5 jaar in stand te worden gehouden;
 • U deelt uw werkzaamheden na afloop met een breder publiek. Dit kan bijvoorbeeld door eenmalige deelname aan de jaarlijkse ervendag of het maken van een (foto)rapportage voor op de internetpagina twentse-erven.nl;
 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 mei en 31 december 2019. Dit betekent dat u de werkzaamheden op eigen risico al mag starten vooruitlopend op de toekenning van de bijdrage (= zonder zekerheid van toekenning);
 • Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt als uitgangspunt ‘hergebruiken wat hergebruikt kan worden’ gehanteerd;
 • De bijdrage is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren.

Boerderijeigenaren kunnen zich van 1 april tot 15 mei 2019 aanmelden via de website www.twentse-erven.nlHier is het aanmeldingsformulier in de vorm van een vragenlijst te downloaden. Er wordt ook om enkele foto’s van de huidige situatie van het te restaureren object gevraagd. Uw aanmelding vormt geen garantie voor deelname omdat er een beperkte bijdrage beschikbaar is.

Uw ingevuld aanmeldingsformulier ontvangen wij graag via info@twentse-erven.nl.

> Lees meer...

Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst

Op donderdag 24 januari hield de Stichting Twentse Erven voor de tweede keer een Nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op Erve Deperman in Reutum.

De ruim veertig deelnemers werden ’s avonds vanaf half acht welkom geheten door het bestuur met een kniepertje en een ‘knieperig’ borreltje. Na een welkomstwoord door voorzitter Henk Robben werd het thema ‘hoe verwarm ik nen koale boerderiej’ ingeleid door Philip Heitkamp, buurtgids van de Stichting Twentse Erven.

De twee gastsprekers, Marcel Bijen (specialist installatietechniek) en Bart Kerkdijk (specialist duurzaamheid en isoleren) verzorgden een presentatie over het duurzame manieren om zo’n boerderij te verwarmen, het tochtdicht maken en isoleren. Na afloop konden vragen gesteld worden en ontstond een geanimeerde discussie.

Omstreeks tien uur werd de bijeenkomst afgesloten waarna enkelen nog van de mogelijkheid gebruik maakten om de houtkachel van Erve Deperman te bekijken.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond waar kennis gedeeld werd en ervaringen uitgewisseld konden worden bij het instandhouden van het agrarisch erfgoed in Twente.

 

> Lees meer...

Twentse Ervendag september 2018

Op zaterdag 22 september organiseerde de Stichting Twentse Erven voor de zesde keer een Twentse Ervendag. Dit jaar waren zes erven in de gemeenten Almelo, Tubbergen, Dinkelland en Losser bereid gevonden om hun deuren re openen voor belangstellenden. Velen maakten daarvan gebruik. Vooral Erve Hasman in Beuningen en Erve Smitboer in Hezingen trokken veel kijkers die door de enthousiaste bewoners werden rondgeleid.

De Twentse Ervendag wordt jaarlijks georganiseerd in verschillende Twentse gemeentes waarbij steeds een beroep wordt gedaan op de eigenaren/bewoners om de bezoekers te vertellen over de historie van hun erf, het oorspronkelijk en het huidige gebruik, problemen en oplossingen waarvoor ze zich gesteld zagen. Niet alleen wat de boerderij betreft maar ook de schuren en de inrichting van het erf. Na een uitgebreide rondleiding ontstaat meestal een gedachtewisseling waarbij de verschillende zaken aan de orde komen.

> Lees meer...

Agenda

Er zijn geen geplande evenementen.

Achtergronden

Verdwijnende historische erven aan de Hasseltweg in Haaksbergen

't Hasselt - foto Henk Lammers

“Haaksbergen wordt veelal geroemd om de pracht van haar buitengebied. Met name de veengebieden, het Buurserzand en het gebied tussen de zuidzijde van het dorp en de grens met Gelderland. Hier staan nog de oude boerderijen, de watermolen en de bossen van het Lankheet. Dicht op het dorp vinden we de hoge es of Hones. Wat deze omgeving van de Hones, naast haar natuurschoon, zo bijzonder maakte is de inpassing van de oude erven in het landschap. De grens van de marken Langelo en Hones kruist de Hasseltweg”

> Lees meer...

Erve Hazelbekke bijna verloren

Hazelbekke in Nutter

Een voor Twente bijzondere boerderij dreigt te verdwijnen. Dit achtergrondartikel gaat over de pogingen tot behoud en de vele hobbels die in de weg bleken te zitten.

De huidige boerderij De Hazelbekke in Nutter wordt in 1297 al genoemd als bezit van de Commanderie Ootmarsum. In 1800 werden de boerderij, de watermolen en de omliggende landerijen als domeingoederen van het Rijk openbaar verkocht. Voor 8.000 gulden werd Gerrit Hazelbekke eigenaar. In die tijd was het één van de grootste boerderijen in Twente. Het zgn. hallehuis bestond uit niet minder dan 10 gebinten.

> Lees meer...