Boerderijenstichting

Twentse Erven is een initiatief van een aantal in het Twents agrarisch erfgoed geïnteresseerde mensen die zich onder meer hebben laten inspireren door het landelijk georganiseerde Jaar van de Boerderij 2013. Voorbeelden van vergelijkbare en al jarenlang succesvolle boerderijenstichtingen in Overijssel zijn de Stichting Sallands Erfgoed en de Stichting Maarkels Landschap. In de IJsselvallei is de Stichting IJsselhoeven actief.
In Nederland werken 17 provinciale, regionale en typegebonden boerderijenstichtingen samen in de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Ook Twentse Erven neemt deel aan dit samenwerkingsverband.

Doelgroep

Erve Deperman, Reutum
Erve Deperman, Reutum

Twentse Erven is er in de eerste plaats voor de boerderijeigenaren en -bewoners. Zij vormen de kern van de doelgroep, vooral omdat zij het zijn die vaak het initiatief en het risico nemen om waardevolle boerderijen en erven een nieuwe bestemming te geven en daardoor het behoud te bevorderen.
Daarnaast richt de stichting zich met haar werkzaamheden op de huidige en toekomstige bewoners van het Twentse platteland in het algemeen. De plattelandsbewoners hebben immers baat bij een cultureel rijke en leefbare woonomgeving . Zij ervaren als eersten de effecten van de afnemende zorg voor het agrarisch erfgoed.
Heel belangrijk zijn de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren in de 14 Twentse gemeenten. Twentse Erven onderhoudt met hen nauwe contacten. Hetzelfde geldt voor erfgoedspecialisten en de vele oudheidkamers en heemkundeverenigingen. Ook professionals als architecten, bouwkundig adviseurs, aannemers, timmerbedrijven, schilders, etc. horen tot de doelgroep
Gericht onderwijs zoals aangeboden door de ROC’s en praktijkopleidingsplaatsen krijgt een plek in de verschillende projecten die Twentse Erven wil gaan opzetten.
En natuurlijk is iedereen die belangstelling heeft voor oude boerderijen op het Twentse platteland welkom...

Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. Dat is ook het idee achter Twentse Erven. Tot nu toe hebben al ruim 600 mensen laten blijken van hun interesse voor het behoud van de Twentse historische boerenerven: óf omdat ze zelf in een oude boerderij wonen of op het punt staan er een te kopen, óf omdat ze plannen hebben voor een nieuwe bestemming van gebouwen en erf, óf omdat ze hun agrarisch bedrijf willen uitbreiden maar dan liefst met respect voor het verleden, óf omdat het architecten zijn die graag willen adviseren, óf omdat het ambtenaren zijn die verantwoordelijk zijn voor het monumentenbeleid, enzovoorts.
Al deze mensen zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten van Twentse Erven.

Werkgroepen

Binnen Twentse Erven zijn de verschillende taken in principe onder te brengen in drie werkgroepen: de werkgroep activiteiten en projecten (A&P), de werkgroep kennis en informatie (K&I) en de werkgroep communicatie en PR (C&PR). In de praktijk functioneren die werkgroepen beperkt. Veel aandacht gaat nu nog uit naar de grote projecten (die een eigen projectorganisatie hebben) en het organiseren van afzonderlijke gebeurtenissen.
Als u wilt meewerken aan de verder opbouw en inrichting van deze werkgroepen neem dan contact op door het sturen van een e-mailbericht aan info@twentse-erven.nl.

Aanmelden als donateur

Als u financieel wilt bijdragen om het werk van Twentse Erven te ondersteunen, kunt u donateur worden. U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen. Of u stuurt, als u dat gemakkelijker vindt, een bericht aan info@twentse-erven.nl. U ontvangt vervolgens per e-mail (of, als u geen e-mail gebruikt, per brief) de bevestiging van uw aanmelding.
De jaarlijkse donatie is €25. Wilt u meer bijdragen dan is dat natuurlijk zeer welkom. Het donateursjaar loopt in principe van 1 juli tot en met 30 juni van het opvolgende jaar, maar u kunt zich ook tussentijds aanmelden. Opzeggen is altijd mogelijk, echter zonder dat u dat dat recht geeft op terugbetaling van reeds betaalde bijdragen.
Het donateurschap biedt u aantrekkelijke voordelen. Zo gold er een bijzonder aanbod om in juli 2015 de locatietheatervoorstelling MANSHOLT bij te wonen. Ook kon men gratis deelnemen aan de door Twentse Erven in samnwerking met RIBO en Monumentenadvies Oost georganiseerde cursus over het onderhoud van boerderijen. Van beide mogelijkheden heeft een flink aantal donateurs gebruik gemaakt.

Bestuur

Twentse Erven is een stichting met een bestuur:

  • Henk Robben (voorzitter)
  • Jos Hövels (penningmeester)
  • Jan Willem van Beusekom (secretaris)
  • Agnes Booijink
  • Ben Haarhuis
  • Rob Hazelhoff
  • Stien Meijerink
  • Johan Veldhuis

Contact

e-mail: info@twentse-erven.nl (gebruik a.u.b. het contactformulier)
tel.: 06 13118569
p/a Oude Borculoseweg 11
7478 RK Diepenheim