Buurtgidsen

De werkgebieden van de buurtgidsen
De werkgebieden van de buurtgidsen

Om er voor te zorgen dat de historische erven in heel Twente evenredig aan bod komen, is er binnen het project Buurten in Twente een verdeling gemaakt in zes buurten. In feite gaat het om een clustering van gemeenten. Die verdeling is ook overgenomen in Buurten in Beeld. Hieronder vindt u een lijstje en hiernaast de kaart met de betreffende gemeenten.
Voor elke als zodanig aangewezen buurt zijn één of twee vrijwilligers bereid gevonden om als buurtgids op te treden. Dat zijn mensen met een grote interesse voor het agrarisch erfgoed en in de meeste gevallen ook met een professionele achtergrond, die maakt dat ze veel kennis hebben van de problematiek van het in stand houden van historische boerderijen. Zij zorgen ervoor dat de verschillende projectonderdelen gerealiseerd kunnen worden. Ook zijn zij uw aanspreekpunt voor eventuele vragen met betrekking tot uw boerderij. De buurtgidsen vormen een belangrijke schakel tussen u als boerderijeigenaar/-bewoner en Twentse Erven.

Dit zijn de buurtgidsen en hun buurt:

Ben ten Hoopen (06-22491924) en Paul Koster (06-24375399) voor de buurt Borne, Hengelo en Enschede
Philip Heitkamp (06-12794245) en Stien Meijerink (06-30416953) voor de buurt Dinkelland, Losser en Oldenzaal
Neeltje Bleumink-Bults (06-41848235) en Leonie Rouwenhorst (06-30303157) voor de buurt Hof van Twente en Haaksbergen
Rob Hazelhoff (06-44440797) voor de buurt Rijssen-Holten, Wierden en Almelo
Freek Hopster (0546-861179) voor de buurt Tubbergen

 

In de buurt Hellendoorn en Twenterand bestaat een vacature. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen via deze website of door een e-mailbericht te sturen.