Actualiteiten

De Weemhof Openluchtmuseum Ootmarsum

Openluchtmuseum Ootmarsum vernieuwd

Het fraaie openluchtmuseum in Ootmarsum is op een aantal onderdelen flink opgeknapt. De gebouwen aan het Commanderieplein zijn klaar, er is een nieuwe entree gemaakt en nu wordt er gewerkt aan een tweetal kapschuren. Die kapschuren gaan dienen om de collectie landbouwmachines beter onderdak te geven.

> Lees meer...

Schilderwerk aan luiken en kozijnen

Enthousiasme over project 'Buurten in Beeld'

In het jaar 2016 heeft de Stichting Twentse Erven het project Buurten in Beeld uitgevoerd. Het project liep van 1 februari 2016 tot 27 november en werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel in het kader van het programma Het Verhaal van Overijssel. Het Project bestond uit vier onderdelen.

> Lees meer...

Erve Meerbekke, Hezingen

Afschaffing monumentenaftrek uitgesteld!

Minister Bussemaker heeft op woensdag 9 nov. jl. in haar brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het voorstel voor de afschaffing van de monumentenaftrek voor in elk geval één jaar – 2017 – van de baan is. In feite stelt ze haar wetsvoorstel uit tot 2018. Ze gaat daarmee in op de door de erfgoedorganisaties gezamenlijk uitgesproken wens om meer tijd te nemen de voorgenomen subsidieregeling beter te onderzoeken. 

> Lees meer...

Erve De Oppasser in Langelo (Haaksbergen, Langkeet)

Erven en buurten

De vierde Twentse Ervendag vond plaats op zaterdag 24 september 2016 onder zeer zomerse weersomstandigheden. Een vijftal erven in de gemeenten Hof van Twente en Haaksbergen kon bezocht worden en een kleine vijftig donateurs en andere belangstellende maakte daarvan gebruik. Ook werd op deze dag de slotbijeenkomst gehouden van het project Buurten in Beeld.

> Lees meer...

Beleef het boerenerf(goed) - foto IJsselacademie 2016

Beleef het boerenerf(goed)!

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie, waaronder Twentse Erven, is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven. Het project biedt een vervolg op de herstelregeling zoals die door Twentse Erven werd uitgevoerd onder de vlag van Buurten in Twente en Buurten in Beeld.

> Lees meer...

Donateursdag 2016 op Erve de Wezel

Donateursdag 2016

De timing was bijna perfect: als het regende zaten we binnen, als we buiten waren scheen de zon. Op zaterdag 2 juli 2016 hield Twentse Erven haar eerste echte donateursdag. Een flink aantal van de huidige 65 donateurs was aanwezig. Het thema van de dag was knooperven. De locatie, deels op het fraaie Erve de Wezel - voor een prima lunch -, deels op de boerderij De Helle, deels op Erve Nijland. En dat allemaal tegen het decor van het prachtige buitengebied van Diepenheim.

> Lees meer...