Achtergronden

Hier vindt u langere artikelen die op bijzondere onderwerpen belichten. Ook worden in deze rubriek columns, verhalen en interviews opgenomen. De auteur wordt steeds vermeld.

Verdwijnende historische erven aan de Hasseltweg in Haaksbergen

“Haaksbergen wordt veelal geroemd om de pracht van haar buitengebied. Met name de veengebieden, het Buurserzand en het gebied tussen de zuidzijde van het dorp en de grens met Gelderland. Hier staan nog de oude boerderijen, de watermolen en de bossen van het Lankheet. Dicht op het dorp vinden we de hoge es of Hones. Wat deze omgeving van de Hones, naast haar natuurschoon, zo bijzonder maakte is de inpassing van de oude erven in het landschap. De grens van de marken Langelo en Hones kruist de Hasseltweg”

Lees meer...

Erve Hazelbekke bijna verloren

Een voor Twente bijzondere boerderij dreigt te verdwijnen. Dit achtergrondartikel gaat over de pogingen tot behoud en de vele hobbels die in de weg bleken te zitten.

De huidige boerderij De Hazelbekke in Nutter wordt in 1297 al genoemd als bezit van de Commanderie Ootmarsum. In 1800 werden de boerderij, de watermolen en de omliggende landerijen als domeingoederen van het Rijk openbaar verkocht. Voor 8.000 gulden werd Gerrit Hazelbekke eigenaar. In die tijd was het één van de grootste boerderijen in Twente. Het zgn. hallehuis bestond uit niet minder dan 10 gebinten.

Lees meer...

Onderzoek naar erf Het Sandink

In 1975 is de boerderij op erf Het Sandink aan de Zandinksweg 6a in de buurtschap de Huurne bij Wierden afgebroken. De boerderij was in verval geraakt en is in de jaren daarna vervangen door een grote schuur. Nu, 40 jaar later, bestaat de kans dat de boerderij op de oude plek wordt herbouwd. Door de gemeente Wierden is aan Twentse Erven advies gevraagd.
Twentse Erven heeft actief lid van de stichting, Philip Heitkamp van restauratie-adviesbureau Anno 1998 uit Oldenzaal, gevraagd om de door de gemeente gestelde onderzoeksvraag uit te werken. Het onderzoek biedt een kader en aanknopingspunten waarbinnen de streekeigen kenmerken van de voormalige boerderij met bijgebouwen gewaarborgd worden. De criteria zullen houvast bieden bij de ontwerpopgave voor de her- of nieuwbouw van dit oude erf.

Lees meer...

Twentse Erven in 2015

Het tweede levensjaar van de jonge Twentse boerderijenstichting is achter de rug en dus is er alle reden voor een kleine terugblik.
Het is op verschillende manieren vast te stellen dat er veel belangstelling bestaat voor de historische boerderijen en erven in Twente. In het afgelopen jaar uitte zich dat onder meer door een flinke aanwas van geïnteresseerden. In 2015 is het aantal mensen dat zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden gehouden van het werk van Twentse Erven ruim verdubbeld. Inmiddels zijn er zo’n 150 boerderijeneigenaren en/of -bewoners genoteerd en ook in de kring van gemeentelijke ambtenaren blijkt er veel belangstelling te bestaan: alle 14 Twentse gemeenten zijn ruimschoots vertegenwoordigd in het bestand van geïnteresseerden. Verheugend is dat Twentse Erven inmiddels mag rekenen op een nog steeds groeiend aantal donateurs. Aan het eind van het jaar waren het er 58. Voor de continuïteit van het werk van de stichting is dat erg belangrijk.
Kortom: het jaar 2015 zag er goed uit!

Lees meer...

Historische erven en duurzaamheid

Dit artikel gaat over energie, over monumentale boerderijen en over de vaak lastige combinatie van beide. Steeds meer eigenaren van historische erven zoeken naar mogelijkheden om duurzame maatregelen te treffen. Panden zijn vaak niet goed geïsoleerd. De ruimte op het erf biedt kansen om installaties neer te zetten om energie op te wekken. Veelal gaat het om maatregelen om de energielasten te verlagen, tevens om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Een ontwikkeling die kan worden toegejuicht.

Lees meer...

Ondersteuning bij herbestemming of restauratie van Twentse boerderijen

Boerderij en Landschap is een landelijk werkende organisatie, die zich richt op het behoud en de ontwikkeling van agrarisch erfgoed in Nederland. Boerderij en Landschap adviseert, verwerft, restaureert, ontwikkelt en exploiteert historische boerderijen en omringend erf en landschap die cultuurhistorisch en/of ecologisch gezien het behouden waard zijn. Per situatie wordt de meest passende wijze van aanpak bepaald. Twentse Erven werkt samen met Boerderij en Landschap.

Lees meer...

Groene golven in de procedures

Is de zorg voor het behoud van het agrarisch erfgoed bij de Twentse gemeenten wel in goede handen? Dat was een van de uitdagende vragen die op de door Twentse Erven geïnitieerde discussiemiddag aan de orde kwamen.

Een kleine twintig gemeentelijke ambtenaren met monumenten in hun portefeuille, of de ruimtelijke ordening van het platteland, waren op donderdag 25 juni 2015 bijeen in Reutum, op het fraaie Erve Deperman.

Twentse Erven ging met hen het gesprek aan over het behoud van historische boerderijen en erven en wat daar mee samenhangt. Wat betekent de verandering van functie voor een erf? Wat is het beschikbaar instrumentarium: voor het beleid, voor de regelgeving en voor de uitvoering? Hoe kom je tot effectieve samenwerking met de initiatief-nemende eigenaar? Wat is er aan financiële middelen voorhanden?

Lees meer...